Spring til indhold

Plejeboliger

Plejeboligerne ligger i plejecentre, hvor der er tilknyttet døgnpleje.

Plejeboligerne er fordelt på fem plejecentre, også kendt som plejehjem, hvor der er tilknyttet døgnpleje. 

Boligerne er for de meget plejekrævende ældre, som har brug for omsorg og pleje flere gange om dagen. Du skal visiteres til en plejebolig af kommunen. 

 

 Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Runa Cecilie Lund Sørensen

Tilsynsrapporter

Læs mere på plejehjemsoversigten

Læs mere om boligstøtte