Spring til indhold

Dagcentre

Du har mulighed for at få et ophold på et dagcenter. Det kan lade sig gøre, hvis du af psykiske eller sociale grunde ikke kan lave hverdagsaktiviteter eller have et netværk, der opfylder dine behov.

Hvem kan få et ophold?

Du skal kontakte Visitationen i kommunen, hvis du er interesseret i at få ophold på dagcentre. Du kan få 1-3 ophold om ugen, som enten er hele eller halve dage. Du kan få dagophold på et center, hvis:

  • du har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, og du og din samlever har brug for hjælp og støtte til at klare hverdagen sammen
  • du har svær fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sociale udfordringer, der betyder, at du har brug for hjælp og støtte til at klare hverdagen alene 

Aktiviteter

På dagcentrene lægges vægt på muligheden for deltagelse i forskellige aktiviteter i samvær med andre. Det kan eksempelvis være:

  • Læsegrupper
  • Motion og bevægelse
  • Musik og sang
  • Spilaktiviteter
  • Håndarbejde

Der er brugerråd i dagcentrene. Brugerrådene planlægger løbende aktiviteter, som du kan deltage i. Du kan se info i opslag hos det enkelte center.

Du kan også læse om hjælp og pleje i kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp.

Dagcentre

Dagcenter Byparken, Svinninge

I Byparken har vi fokus på både motion, socialt samvær og hvile. Der er mulighed for at få et midlertidigt dagophold, ligesom du kan blive flyttet i lift.

Dagcenter Elmelunden Jyderup

Hos os i Elmelunden kan du både dyrke motion og nyde socialt samvær. Der er desuden mulighed for dagophold.

Dagcenter Samsøvej 43, Holbæk

Hos os er der motion, socialt samvær og ophold i sansehave. Der er mulighed for midlertidigt dagophold.

Tysingehave dagcenter

I dagcentret på Tysingehave har du mulighed for både at dyrke motion og nyde socialt samvær. I dagcenteret holdes der bl.a. forskellige arrangementer i løbet af året.


Feedback

Sidst opdateret

20.12.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen

Kørsel til og fra dagcenterophold

Det er politisk besluttet, at der fra 1. januar 2023 bliver egenbetaling på kørsel til dagcenter efter Servicelovens § 84 og træning efter Servicelovens § 86.

Er du bevilget et træningsforløb eller et dagophold i dagcenter i Holbæk Kommune, og kan du ikke selv sørge for kørsel, har du mulighed for at søge om hjælp til kørsel.

Du kan få bevilget hjælp til kørsel, hvis du er ude af stand til at transportere dig selv med enten offentlige transportmidler, egen bil, el-scooter, cykel eller lignende.

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende kørsel er du velkommen til, at kontakte det dagcenter som du er visiteret til. Telefonnummeret finder du længere nede på side under det enkelte dagscentre.

Hvad betyder det for dig

Egenbetalingen for kørsel er 50,00 kr. pr. dag. Opkrævningen sker én gang om måneden