Spring til indhold

Pension og tilskud

Det kan være svært at få et overblik over de forskellige ydelser. Du kan på disse sider få et overblik over pension, efterløn, tilskud og fleksydelse.

Bemærk at  udbetaling af pension er overgået til myndigheden Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013.

Tilskud

Der findes en række tilskud, du kan søge om, hvis du er pensionist. Du kan klikke dig ind på de forskellige tilskud nedenfor.

Arbejde videre?

Er du interesseret i information om, hvorvidt du må arbejde ved siden af pension, førtidspension eller efterløn? 

Læs om at arbejde videre på pension

Helbredstillæg

Som pensionist kan du søge om helbredstillæg, som er tilskud til for eksempel medicin, tandlæge og fysioterapi.

Personligt tillæg

Hvis du har behov for økonomisk hjælp, kan du søge personligt tillæg. Det kan for eksempel være hjælp til at betale for diætkost, depositum, flytteudgift eller tandbehandling.

Efterløn

Hvis du vil gå på efterløn, skal du kontakte din a-kasse. Der er flere forhold, som har betydning for, om du kan gå på efterløn, og hvor mange penge du vil få udbetalt.

Folkepension og tillæg

Har du nået din pensionsalder og opfylder kravene, har du ret til folkepension. Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk, og du skal derfor selv søge den.

Arbejdsmarkedspensioner

Der findes tre slags arbejdsmarkedspensioner. Den ene er lavet via en overenskomst, mens den anden er en aftale mellem din arbejdsgiver og et pensionsselskab. Der er også pension til tjenestemænd.

Dyrtidspension

Denne pension gælder for dig, der har arbejdet i 1977-1979. Der skal i perioden være betalt ATP-bidrag for dig imens.

Opsat pension

Du kan få et højere beløb udbetalt, hvis du venter med at gå på pension, selvom du har nået folkepensionsalderen.

Delpension

Delpension er en økonomisk kompensation for dig, der vil gå ned i tid uden at forlade arbejdsmarkedet. Du skal opfylde nogle krav for at kunne få pensionen.

Pensionistbevis

Pensionistbeviset er legitimation for, at du er pensionist. Pensionistbeviset udstedes i Borgerservice til folk under 65 år. Husk at du skal bestille tid i Borgerservice, før du møder op.

Mediechecken

Som folkepensionist og førtidspensionist (tilkendt før 2003) har du muligvis ret til mediechecken.


Feedback

Sidst opdateret

07.12.2021

Ansvarlig redaktør

Marianne Staby Frost