Spring til indhold

Dyrtidspension

Denne pension gælder for dig, der har arbejdet i 1977-1979. Der skal i perioden være betalt ATP-bidrag for dig imens.

Information

Dyrtidspension er en særlig ordning, som gælder for en lille gruppe af borgere.

Hvis du havde arbejde i 1977-1979, og hvis der blev betalt ATP-bidrag for dig imens, gælder Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) for dig.

Du kan få udbetalt dine penge, fra du er fyldt 60 år. Du skal kontakte LD, hvis du har spørgsmål.

Hvem får pension fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond?

Du får pension fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond, hvis der blev indbetalt ATP-bidrag for dig i perioden 1977 til 1979. For alle andre er ordningen uden betydning.

Så meget får du udbetalt

Staten indsatte et beløb i perioden 1977 til 1979, som du senere vil få som pension. Arbejdede du fuld tid i hele perioden, blev der indsat 4.368 kr. på din konto. Beløbet var mindre, hvis du arbejdede deltid eller ikke arbejdede i hele perioden.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond har investeret beløbet, og hvis du arbejdede fuld tid og ikke selv har valg investeringspuljer, var beløbet på mere end 126.000 kr. ved udgangen af 2014..

I 2000 fik du som medlem af Lønmodtagernes Dyrtidsfond mulighed for selv at investere nogle af de opsparede penge i en række puljer. Derfor kan din pension i Lønmodtagernes Dyrtidsfond også afhænge af, hvilke investeringer du har foretaget, og hvordan afkastet har været.

Du skal betale ca. 39 pct. i afgift til staten, når du får udbetalt din opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

Udbetalingen har ingen betydning for størrelsen af dine andre pensioner.

Hvornår kan udbetalingen begynde?

Du kan få udbetalt din opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, når du er fyldt 60 år. Men du kan også vælge at udskyde udbetalingen til senere.

I visse tilfælde kan du få udbetalt opsparingen, selvom du endnu ikke er fyldt 60 år. Du skal dog opfylde helt særlige kriterier. Det er muligt, hvis du fx flytter til udlandet, får førtidspension eller får udbetalt pension fra en arbejdsmarkedspension, er ramt af livstruende sygdom eller har nedsat arbejdsevne i meget væsentligt omfang.

Kontakt evt. Lønmodtagernes Dyrtidsfond for at høre mere om, fra hvornår du kan få udbetalt pensionen.

Hvis du dør, inden du får pengene udbetalt, tilfalder opsparingen boet, og din familie vil i de fleste tilfælde få pengene.

Kontakt Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Hvis du har spørgsmål om til Lønmodtagernes Dyrtidsfond kan du skrive en e-mail, ringe eller sende et brev.

E-mail: ldmedlem@ldmedlem.dk

Telefon: 70 13 13 77

Adresse:
LD Medlemsservice
Postboks 829
Lauritzens Plads 1
9100 AalborgFeedback

Sidst opdateret

17.06.2021

Ansvarlig redaktør

Bo Christensen