Spring til indhold

Ret til at holde orlov til pasning for døende

Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en nærtstående, der er døende, og som ønsker at dø i eget hjem.

En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du ansøger kommunen om plejevederlaget.Feedback

Sidst opdateret

14.06.2021

Ansvarlig redaktør

Mette Helmer-Ejlertsen