Bekymret for et barn

Er du bekymret for et barn eller ung under 18 år, har du pligt til at underrette Holbæk Kommune.

Du kan henvende dig personligt eller anonymt til Familiecentret ved at klikke på nedenstående blanketter:

Indgiv ikke anonym underetning

Indgiv anonym underretning

Du vil få en kvittering, senest seks hverdage efter vi har modtaget din underretning. Derefter vil Familiecentret tage sig af den videre sagsbehandling. Vi kan vælge at kontakte dig, hvis vi har brug for flere oplysninger. Men du har ikke ret til at få besked om, hvordan sagen forløber, da du ikke er part i sagen.

Familier, der har en sag i Familiecentret har i udgangspunktet altid ret til aktindsigt, hvilket betyder, at de kan få udleveret en kopi af underretningen.

Anonym underretning

Du kan vælge at være anonym, når du underretter kommunen. Hvis du gerne vil være anonym skal du ikke oplyse dit navn, når du kontakter os. Kommunen har nemlig notatpligt i henhold til Offentlighedslovens §6. Det betyder, at hvis du opgiver dit navn i en e-mail, pr telefon eller i en skriftlig underretning, er du ikke længere anonym.

Sagens videre forløb

Familiecentret tager kontakt til familien for at drøfte underretningen.

Vores sagsbehandlere tager derefter stilling til:

  • Om der er behov for yderligere oplysninger.
  • Om der skal iværksættes en såkaldt socialfaglig undersøgelse efter Servicelovens regler.
  • Om der ikke skal foretages yderligere.

En undersøgelse efter Servicelovens regler vil typisk bestå af en eller flere samtaler med familien. Vi vil også indhente udtalelser fra skole eller institution for at høre, hvordan de oplever barnet og familien.

Undersøgelsen har til formål at afklare ressourcer og problemer i familien, samt de muligheder for løsninger, som kan ligge i familien, eller som familien kan have brug for støtte til at arbejde med. Når vi har gennemført undersøgelsen, foretager vores sagsbehandlere en faglig vurdering af, hvad der videre skal ske.

Vejledning om forebyggelse og håndtering af sager om overgreb mod børn 

Beredskabsplan. Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn. (PDF-fil)

Den nødvendige underretning - En vejledning. (PDF-fil) Feedback

Sidst opdateret

20.07.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg