Underretning

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung under 18 år, har du pligt til at underrette kommunen. Du har mulighed for at lave en anonym underretning.

Information

Du har pligt til at lave en underretning til kommunen, hvis du er bekymret for et barn eller en ung. Pligten gælder både for fagpersoner og almindelige borgere.

Du kan være anonym, når du underretter kommunen. I så fald skal du ikke oplyse dit navn, når du kontakter os. Kommunen har nemlig notatpligt. Det betyder, at hvis du giver dit navn i eksempelvis en e-mail, er du ikke anonym.

Du kan kontakte Børneindsatsen ved at klikke på nedenstående blanketter:

Indgiv ikke-anonym underretning

Indgiv anonym underretning

Din rolle

Når du har sendt en underretning, vil du få en kvittering senest seks hverdage efter. Vi vil i Børneindsatsen herefter tage os af sagen. Det kan være, vi kontakter dig for at få flere oplysninger. Du har dog ikke ret til at få besked om, hvordan sagen forløber. 

Hvis man som familie er indblandet i en sag, har man ret til aktindsigt. Det betyder, at familien kan få en kopi af underretningen.

 

Sagens videre forløb

Når vi har modtaget din underretning, kontakter vi familien. Når vi har talt med dem om underretningen, vil vi tage stilling til:

  • Om der er behov for flere oplysninger
  • Om der skal laves en børnefaglig undersøgelse 
  • Om der ikke skal foretages yderligere

 

Når vi laver en børnefaglig undersøgelse, taler vi med familien en eller flere gange. Vi får også udtalelser fra barnets skole, hvor vi vil høre, hvordan skolen oplever barnet og familien.

Formålet med den børnefaglige undersøgelse er at finde ud af, hvilke problemer, mulige løsninger og behov for støtte, der findes for familien. Når vi har gennemført undersøgelsen, beslutter vi, hvad der videre skal ske.

 

Vejledning

Det er ikke et stort og krævende arbejde at lave en underretning. Der er nemlig ikke krav til længde og ordvalg. Det vigtigste er, at du beskriver, hvad du finder bekymrende.

Du læse mere om råd og vejledning til underretning her.

Her kan du læse mere om, hvordan vi i kommunen forebygger og håndterer overgreb mod børn.

 Feedback

Sidst opdateret

15.01.2018

Ansvarlig redaktør

Lonnie Jørgensen

Den digitale hotline

Er du gået i stå midt i en selvbetjening? Så ring til os på vores hotline på 70 20 00 00

Du kan ringe:

 

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 20.00

 

Fredag kl. 8.00-16.00

 

Søndag kl. 16.00 - 20.00

 

Der er lukket lørdage og helligdage