3 typer af plejefamilier

Hvad er en døgnplejefamilie? Hvad er en netværksplejefamilie og en aflastningsfamilie?

Hvad er en døgnplejefamilie?

En døgnplejefamilie er en familie, som har et barn i fuldtidspleje. Det betyder, at barnet bor og har sin folkeregisteradresse hos plejefamilien.

Der kan være mange forskellige grunde til, at et barn ikke kan bo sammen med sine biologiske forældre, og børnenes behov og udfordringer er lige så forskellige. Nogle børn har primært brug for trygge og stabile rammer, mens andre har store udfordringer, som stiller store krav til de voksne, som skal være omsorgspersoner for barnet.

Fælles for de børn, som bliver anbragt i familiepleje er, at de har brug for at etablere nære og stabile relationer til voksne. Et plejebarn indgår i familien på lige vilkår med familiens biologiske børn og deltager både i familiefødselsdage og ferierejser. Hele familien skal altså være indstillet på at modtage barnet og være der for barnet resten af livet. Det er en forpligtendeopgave at være plejefamilie, hvorfor det også kræver grundig overvejelse.

Hvad er en netværksplejefamilie?

En netværksplejefamilie er en familie, som kender barnet eller den unge i forvejen. Det kan være familiemedlemmer eller andre, som har en særlig tilknytning til barnet. Netværksplejefamilier modtager ikke vederlag, men får dækket de omkostninger, der er forbundet med at have et barn eller en ung boende. 

Hvad er en aflastningsfamilie?

En aflastningsfamilie er en familie, som har et barn boende i weekends, ofte hver anden weekend, eller i nogle tilfælde også enkelte hverdage. Barnet har fortsat folkeregisteradresse hos sine forældre.

Et aflastningsforhold har som oftest til formål at være et supplement til barnets egen familie, hvor barnet kan tilbydes ekstra voksenkontakt og oplevelser, mens barnets egen familie får et pusterum og kan samle energi til at klare hverdagen med barnet.

Hvis barnets behov for aflastning er opstået alene på baggrund af barnets eller den unges funktionsnedsættelse, og aflastningen gives af hensyn til den øvrige familie, for eksempelvis at give forældrene tid til eventuelle søskende, ydes aflastning efter servicelovens § 84, hvilket indebærer, at aflastningsfamilien ikke skal være generelt godkendt som plejefamilie gennem Socialtilsynet, men kan ansættes direkte af Holbæk kommune. Dette gør sig primært gældende i forhold til børn med handicap.Feedback

Sidst opdateret

14.10.2016

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg