Spring til indhold

Børneindsatsen

I Børneindsatsen tager vi os af sager, der handler om børn og unge med særlige behov. Vi har fokus på deres trivsel og udvikling i hjemmet og institutioner.

I Børneindsatsen kan vi hjælpe med:

  • Gratis rådgivning til børn, unge og familier, der har vanskeligheder i familien
  • Behandling af sager, der handler om udsatte børn og unge
  • Rådgivning og økonomisk støtte til forældre, der har børn med et handicap eller en kronisk lidelse

Vi fører også tilsyn med plejefamilier og opholdssteder.

Åben og anonym rådgivning

I Børneindsatsen tilbyder vi åben og anonym rådgivning. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Rådgivning om eget barn

Hvis du er bekymret for dit eget barn i forhold til skole eller institution, skal du selv kontakte skolen eller institutionen.

Familiekurser og gruppetilbud

Vi tilbyder kortvarende forløb og kurser til børn og forældre, der af forskellige årsager oplever udfordringer og vanskeligheder i deres hverdag.

Børn med handicap

Har du et barn med et handicap eller en kronisk langvarig lidelse, har du mulighed for gratis rådgivning, økonomisk støtte og aflastning.

Pleje og anbringelse

Se anbringelsesgrundlag. Bliv plejefamilie i Holbæk Kommune. Indberetningsseddel til plejefamilie.

Underretning

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung under 18 år, har du pligt til at underrette kommunen. Du har også mulighed for at lave en anonym underretning.

Klager, tilsyn og sagsbehandlingsfrister

Klager, tilsyn og sagsbehandlingsfrister Ønsker du at klage? Hvem kan klage? Indholdet af en klage. Frister.


Feedback

Sidst opdateret

14.03.2019

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen