Børneindsatsen

I Børneindsatsen tager vi os af sager, der vedrører børn og unge med særlige behov.

Børneindsatsen

 • Tilbyder gratis familieorienteret rådgivning til børn, unge og familier til løsning af vanskeligheder i familien.
 • Behandler sager, vedrørende udsatte børn og unge.
 • Fører tilsyn med plejefamilier og opholdssteder.
 • Hjælper forældre til børn med et handicap eller en kronisk lidelse med rådgivning og økonomisk støtte.

Myndigheden kan foranstalte:

 • Aflastningsfamiliepleje.
  Barnet bor til hverdag i sit eget hjem men har mulighed for at opholde sig et par dage eller uger hos sin aflastningsfamilie. Det vil typisk være weekender og ferieperioder.
 • Døgnophold for hele familie.
  Opholdet har til formål at støtte og rådgive forældre samt at undersøge forældrenes forældrekompetencer, så de kan få tilbudt den nødvendige støtte og hjælp.
 • Efterskoleophold - økonomisk tilskud.
  Kommunen kan yde økonomisk støtte til et ophold på kost- eller efterskole. Det kræver, at barnet har behov for at opholde sig væk fra hjemmet og forældrene ikke har økonomi til at betale et efterskoleophold.
 • Familiebehandling.
  Familiecentret kan tilbyde behandling til børn, unge eller familier med særlige problemstillinger.
 • Fast kontaktperson.
  Den faste kontaktperson yder støtte på det nære personlige plan over for barnet, den unge eller familien.
 • Konsulentbistand.
  I forbindelse med f.eks. samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet.
 • Personlig rådgiver.
  Til børn og unge, der har behov for rådgivning omkring f.eks. arbejde, uddannelse eller fritid for at komme videre.
 • Praktik-tilbud.
  Hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Målgruppen er socialt belastede unge, der har problemer med at fastholde tilknytningen til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet ved egen hjælp.
 • Praktisk pædagogisk støtte.
  Formålet med støtten er at bevare familien sammen og give familien redskaber til at kunne klare sig selv.

Klager over Børneindsatsen

Du kan klage over Børneindsatsens afgørelse. Hvis du har brug for hjælp til at formulere og skrive klagen, kan du også kontakte din sagsbehandler for hjælp. Det er gratis at klage.


Feedback

Sidst opdateret

20.07.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg

Børneindsatsen

Børneindsatsen
Jernbanevej 6
4300 Holbæk

Tlf. 72 36 36 36

E-mail: boerneindsatsen@holb.dk

Sagsbehandler kontakt:

Sagsbehandlere træffes på telefon alle hverdage i telefontiden kl. 08:30-10:00.

Tlf. 72 36 36 36