Klagefrister

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet i Familiecentret, skal det ske inden 4 uger fra du har fået afgørelsen.

Der er ingen klagefrist for klager over kommunens personale eller selve sagsbehandlingen.Feedback

Sidst opdateret

20.07.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg