Hjælp og støtte

Som myndighed kan vi i Børneindsatsen sørge for og hjælpe på flere områder. Det er for eksempel familiepleje, døgnophold og pædagogisk støtte. Du kan her læse mere om, hvad vi hjælper med.

Information

Vi sørger for og hjælper på flere områder.

Du kan herunder læse om, hvad vi som myndighed kan foranstalte.

 • Aflastningsfamiliepleje 

  Her bor barnet til hverdag i sit eget hjem, men barnet har mulighed for at opholde sig et par dage eller uger hos sin aflastningsfamilie. Det vil typisk være i weekender og ferieperioder.

 

 • Døgnophold for hele familie

  Dette ophold har til formål at støtte og rådgive forældre samt at undersøge forældrenes forældrekompetencer, så de kan få tilbudt den nødvendige støtte og hjælp.

 

 • Efterskoleophold - økonomisk tilskud

  Vi kan yde økonomisk støtte til et ophold på en kost- eller efterskole. Det kræver, at barnet har behov for at opholde sig væk fra hjemmet, og forældrene ikke har økonomi til at betale et efterskoleophold.

 

 • Familiebehandling

  Vi kan tilbyde behandling til børn, unge eller familier med særlige problemstillinger.

 

 • Fast kontaktperson

  Den faste kontaktperson yder støtte på det nære og personlige plan over for barnet, den unge eller familien.

 

 • Konsulentbistand

  Det er bistand i forbindelse med eksempelvis samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer eller kriminalitet.

 

 • Personlig rådgiver

  Rådgiver til børn og unge, der har behov for rådgivning om for eksempel arbejde, uddannelse eller fritid for at komme videre.

 

 • Praktik-tilbud

  Det er praktik hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Målgruppen er socialt belastede unge, der har problemer med at fastholde tilknytningen til uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet ved egen hjælp.

 

 • Praktisk pædagogisk støtte

  Formålet med støtten er at bevare familien sammen og give familien redskaber til at kunne klare sig selv.


Feedback

Sidst opdateret

17.11.2017

Ansvarlig redaktør

Lonnie Klamer Jørgensen