Spring til indhold

Klager, tilsyn og sagsbehandlingsfrister

Klager, tilsyn og sagsbehandlingsfrister Ønsker du at klage? Hvem kan klage? Indholdet af en klage. Frister.

Klager over Børneindsatsen

Hvis du er uenig i en afgørelse fra Børneindsatsen, kan du klage. Det er gratis at klage, og du kan gøre det digitalt.

Tilsyn og godkendelser

Det er vigtigt at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud. På den måde bliver kvaliteten sikret. Det er Socialtilsyn Hovedstaden, der fører tilsyn i Holbæk Kommune.

Sagsbehandlingsfrister

For Borgerservice, Børn og Unge, Socialcenteret, Ældreområdet og arbejdsmarkedscenteret er der en samlet oversigt over sagsbehandlingstider


Feedback

Sidst opdateret

18.03.2019

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen