Børnekonsulentcentret

I Børnekonsulentcentret er ansat en lang række fagpersoner hvis opgave er at understøtte og fremme børns udvikling og trivsel i såvel hjemmet som i institutioner/skoler.

I Børnekonsulentcentret er ansat en lang række fagpersoner hvis opgave er at understøtte og fremme børns udvikling og trivsel i såvel hjemmet som i institutioner/skoler. I samarbejde med familier og kommunale institutioner og skoler udfoldes denne virksomhed.

Kommunens sundhedspleje er en del af Børnekonsulentcentret.
Således vil langt de fleste børne­familier allerede meget tidligt have stiftet bekendtskab med Børnekonsulentcentret, når den lokale sundhedsplejerske kommer på besøg.

Den tværfaglige indsats som Børnekonsulentcentret er opbygget omkring, betyder at der i høj grad tilbydes en konsultativ funktion. Det vil sige, at medarbejdere fra Børnekonsulentcentret har et tværfagligt område at samarbejde med.

Den tidlige og forebyggende indsats er et mål i sig selv. Ikke mindst i forhold til at få belyst evt. bekymringer fra forældre, institutioner eller skoler angående et barns eller grupper af børns ud­vikling.
De mange forskellige faggrupper (tale-høre konsulenter, psykologer, læsekonsulent, fysio­terapeuter, ergoterapeut, sundhedsplejersker, kommunallæge, kulturformidler, ressourcepædagoger og sprogpædagoger) sikrer en kvalificeret rådgivning.

Ledelsen af Børnekonsulentcenter er placeret i Jernbanevej 6 i Holbæk, mens langt de fleste medarbejdere arbejder ude blandt familier, institutioner og skoler.
Der opereres inden for følgende tre geografiske områder: Jyderup, Holbæk og Tølløse.

Børnekonsulentcentrets organisatoriske opbygning:

Leder af Børnekonsulentcentret
Birgitte Randrup-Thomsen

Ledende psykolog
Kirsten Petersen

Leder af ressourcepædagoger og sundhedsplejen
Lasse Gulstad LarsenFeedback

Sidst opdateret

20.07.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg