Spring til indhold

Familiekurser

Børneindsatsen tilbyder gratis familiekurser til udsatte og sårbare børn, unge (til og med afsluttet 9. klasse) og forældre i Holbæk Kommune, som vil kunne hjælpes ved en afgrænset forebyggende indsats. Information om de konkrete kurser findes nedenfor, og ellers kan yderligere information fås ved at kontakte Børneindsatsen – Fælles indgang, hvor også ansøgning om optagelse på kurserne skal sendes til.


Feedback

Sidst opdateret

17.05.2018

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen