Info om kurser

Vi tilbyder forløb og kurser til børn og forældre, der af forskellige årsager oplever udfordringer og vanskeligheder. Disse kurser kalder vi familiekurser.

Information

I kommunen tilbyder vi forløb og kurser til børn og forældre, der oplever udfordringer. 

Der kan være mange grunde til, at en familie har udfordringer. Det kan for eksempel være alkohol, psykisk sygdom eller ADHD. Når udfordringer fører til mistrivsel, dårligt selvværd eller manglende koncentration, kan man som familie have brug for hjælp.

På de familiekurserne bliver der arbejdet på at læse udfordringerne. Indeholdet varierer, og du kan læse mere under de separate menupunkter.

Hvis du er interesseret i kurset, kan du sende et ansøgningsskema til Børneindsatsen.Feedback

Sidst opdateret

05.12.2017

Ansvarlig redaktør

Lonnie Klamer Jørgensen