Klager over Børneindsatsen

Hvis du er uenig i en afgørelse fra Børneindsatsen, kan du klage. Det er gratis at klage, og du kan gøre det digitalt.

Information

Hvis du er med i en sag, og du er uenig i afgørelse, kan du klage. Du skal sende din klage inden, der er gået fire uger fra afgørelsen.

Det er gratis at klage, og du kan gøre det digitalt ved at udfylde et skema. Du kan finde skemaet længere nede på siden.

Hvis du har brug for hjælp til at skrive din klage, kan du få hjælp af din sagsbehandler.

 

Ønsker du at klage?

Du kan klage, hvis du er part i en sag, og ikke har fået fuldt eller delvist medhold i en afgørelse Børneindsatsen har truffet. Du er part i en sag, hvis afgørelsen vedrører dig direkte.

Du har ret til at få vejledning i at klage af din sagsbehandler dvs., oplysning om, hvem du kan klage til og hvordan fremgangsmåden er. Klagevejledningen skal også indeholde oplysninger om eventuelle tidsfrister for at klage.

Du kan indsende din klage digitalt her

Hvem kan klage?

Du kan klage, hvis du er part i en sag, men du kan også få en anden person til at repræsentere dig. det kan være en forening eller en advokat med en fuldmagt fra dig.

Hvad kan du klage over – og til hvem?

Du kan klage både over resultatet af en afgørelse, og/eller den måde sagen er behandlet på. Det kan være:

  • En afgørelse som Familiecentret har truffet i en konkret sag – f.eks. et afslag på hjælp efter Serviceloven kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.
  • Hvis reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt, f.eks. hvis Familiecentret har givet afslag på aktindsigt.
  • Klager over personalet i Familiecentret.


Hvis du vil klage, skal du følge den klagevejledning, som du modtog i brevet sammen med den afgørelse, du vil klage over.

Har du ikke modtaget klagevejledning, kan du enten klage ved at udfylde en klageformular, eller du kan sende klagen pr. post til Holbæk kommune, att.: Familiecentret.

Klager over personalet i Familiecentret vil altid blive behandlet af ledelsen.

Send klage

Indholdet af en klage

Der er ingen formelle krav til, hvad en klage skal indeholde, det er nok at skrive, at der klages.

Det er altid en god idé, at du fortæller, hvad du er utilfreds med. Det vil gøre det lettere at behandle din klage og evt. vurdere afgørelsen igen. Du kan også klage mundtligt, i så fald skriver din sagsbehandler klagen ned.

En klage må dog meget gerne indeholde:

•Dit navn,
•Adresse, tlf. nr. og mailadresse
•Dit cpr. nr.
•Barnets navn
•Barnets cpr. nr.

Hvis der er kommet nye oplysninger, der er vigtige for udfaldet i sagen, er du velkommen til at vedlægge dem.

Hvad sker der efter at vi har modtaget din klage?

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig en kvittering på, at vi har modtaget klagen.

Kvittering

I kvitteringsbrevet vil du kunne læse, hvornår vi forventer at kunne give dig et svar på klagen. Familiecentret vil herefter revurdere afgørelsen. Hvis vi fastholder den, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen Aalborg med henblik på at få afgørelsen vurderet igen.

Klager over tvangsmæssige foranstaltninger overfor børn og unge, og i klagesager om specialundervisning behandles klagen af Ankestyrelsen København, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K.

Klagefrister

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet i Børneindsatsen, skal det ske inden fire uger fra du har fået afgørelsen.

Der er ingen klagefrist for klager over kommunens personale eller selve sagsbehandlingen.

Klagemuligheder for børn og unge

Du kan klage over mange af de beslutninger, som kommunen tager i forhold til dig. Det kan godt være lidt svært at finde ud af, hvordan man skal klage, og hvem man skal klage til. Derfor forklarer vi kort her, hvem du kan klage til, og hvordan du kan klage.

Når du er 12 år, kan du f.eks. klage:

  • Hvis du er utilfreds med kommunens beslutninger om, at du ikke længere skal bo hjemme hos dine forældre
  • Hvis du er utilfreds med kommunens beslutning om, at du skal flytte tilbage til dine forældre, hvis du har boet et andet sted (fx hos en plejefamilie eller på en institution)
  • Hvis du er utilfreds med kommunens valg af, hvor du skal bo, hvis du ikke skal bo hjemme hos dine forældre
  • Hvis du er anbragt og ikke synes, du får lov til at være nok sammen med dine bedsteforældre eller søskende

Når du er 15 år, kan du også klage over:

  • Kommunens beslutninger om ændringer i din handleplan
  • At kommunen ikke tilbyder dig hjælp, når du fylder 18 år
  • Kommunens beslutninger om at ændre dit anbringelsessted i forbindelse med efterværn (støtte efter det 18. år).

Få hjælp til at klage

Hvis du vil klage over en beslutning, som Børneindsatsen har truffet, er det en god idé, at du kontakter din sagsbehandler. Din sagsbehandler kan fortælle dig, hvad du kan gøre og hjælpe dig med at klage.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget i din sag, er du altid velkommen til at ringe til din sagsbehandler eller en anden person i Børneindsatsen. De kan hjælpe dig og svare på dine spørgsmål.Feedback

Sidst opdateret

16.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg