Ønsker du at klage?

Du kan klage, hvis du er part i en sag, og ikke har fået fuldt eller delvist medhold i en afgørelse Børneindsatsen har truffet. Du er part i en sag, hvis afgørelsen vedrører dig direkte.

Du har ret til at få vejledning i at klage af din sagsbehandler dvs., oplysning om, hvem du kan klage til og hvordan fremgangsmåden er. Klagevejledningen skal også indeholde oplysninger om eventuelle tidsfrister for at klage.

Du kan indsende din klage digitalt herFeedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg