Klagefrister

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet i Børneindsatsen, skal det ske inden fire uger fra du har fået afgørelsen.

Der er ingen klagefrist for klager over kommunens personale eller selve sagsbehandlingen.Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg