Hvad sker der efter at vi har modtaget din klage?

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig en kvittering på, at vi har modtaget klagen.

Kvittering

I kvitteringsbrevet vil du kunne læse, hvornår vi forventer at kunne give dig et svar på klagen. Familiecentret vil herefter revurdere afgørelsen. Hvis vi fastholder den, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen Aalborg med henblik på at få afgørelsen vurderet igen.

Klager over tvangsmæssige foranstaltninger overfor børn og unge, og i klagesager om specialundervisning behandles klagen af Ankestyrelsen København, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K.Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg