Ansættelsesbetingelser og økonomiske forhold

Når I ansættes som plejefamilie, aflastningsfamilie og netværksplejefamilie indgås en kontrakt mellem jer og Holbæk Kommune.

Ansættelsesbetingelser

Inden barnet flytter ind eller aflastningsforholdet starter op, indgås en kontrakt, der indeholder:

  • Vederlagets størrelse. (undtaget netværksfamilier, der ikke modtager vederlag).
  • Beløb til kost, logi m.v. (omkostningsbeløbet).
  • Opsigelsesregler.
  • Antal bevilgede døgn pr. år for aflastningsfamilier – der aflønnes for faktiske døgn, hvilket vil sige det antal døgn, barnet rent faktisk opholder sig i aflastningsfamilien.
  • Eventuelt andre forhold, der kan have betydning for plejeforholdet.


Økonomiske forhold

Vederlag er skattepligtigt. Antal vederlag fastsættes ud fra en vurdering af plejebarnets samlede problemstillinger og de krav, der stilles til jer som plejefamilie. Når der er tale om et døgnplejebarn, vil der også blive taget stilling til jeres mulighed for at have andet arbejde udover døgnplejeopgaven.

Der ydes derudover skattefrit beløb til dækning af kost, logi m.v.
Døgnplejebarnet vil modtage lomme- og tøjpenge – dette beløb er ikke skattepligtigt.
Der henvises endvidere til ”Håndbog for plejefamilier”

Link til Håndbog for døgnplejefamilier

For yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte Familieplejeafd. Holbæk kommune på mail: tilsynskonsulenter@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

20.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg