Ophold uden for hjemmet

Hvis dit barn har behov for at opholde sig uden for hjemmet i en periode, findes der forskellige løsninger. Kommunen foretager en faglig vurdering af hvilken løsning, der er bedst for dit barn.

Hvis dit barns behov ikke længere kan tilgodeses derhjemme, kan det være nødvendigt at anbringe barnet uden for hjemmet.

En anbringelse uden for hjemmet kan ske på grund af barnets særlige behov eller på grund af forhold i hjemmet, som ikke er hensigtsmæssige.

Barnets behov undersøges

Når et barn eller en ung skal anbringes uden for hjemmet, udarbejder vi en handleplan for anbringelsen. Det sker i samarbejde med jer som forældre.

I handleplanen beskriver vi:

  • Hvad formålet med anbringelsen er.
  • Hvilke mål der skal arbejdes hen imod mens barnet eller den unge er anbragt.

Det er barnets individuelle behov, der er afgørende for, hvilket et døgntilbud, der vælges. Det sker ud fra en faglig vurdering af, hvilket tilbud der bedst kan tilgodese barnets særlige behov.Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg