Typer af plejefamilier

Der er tre forskellige måder at være plejefamilie på. Det er døgnplejefamilier, netværksplejefamilier og aflastningsfamilier.

Hvad er en døgnplejefamilie?

En døgnplejefamilie har et barn i fuldtidspleje. Det betyder, at barnet bor og har sin adresse hos plejefamilien.

Børnenes behov og udfordringer er forskellige. Nogle børn har primært brug for trygge rammer. Andre børn har udfordringer, som stiller store krav til de voksne som omsorgspersoner.

Alle børn i familiepleje har brug for at etablere nære og stabile relationer til voksne. Et plejebarn er en del af familien på lige vilkår med familiens biologiske børn og deltager både i familiefødselsdage og rejser.

Hele familien skal altså være indstillet på at modtage barnet og være der for barnet resten af livet. Det er en forpligtende opgave at være plejefamilie. Derfor kræver det også grundig overvejelse.

Hvad er en aflastningsfamilie?

En aflastningsfamilie har et barn boende i weekender. Det er ofte hver anden weekend og i nogle tilfælde også enkelte hverdage. Barnet har adresse hos sine biologiske forældre.

Aflastning er oftest et supplement til barnets egen familie. Barnet får ekstra voksenkontakt og oplevelser, mens barnets egen familie får et pusterum og kan samle energi til at klare hverdagen med barnet.

I nogle tilfælde skal en aflastningsfamilie ikke være godkendt af Socialtilsynet, men i stedet bliver familien ansat direkte af kommunen. Det gælder, hvis behovet for aflastning hænger sammen barnets funktionsnedsættelse. Det er af hensyn til barnets biologiske familie, at der gives aflastning. Det kan for eksempel være, at barnet er i aflastning for at give forældrene mere tid til deres andre børn. 

Hvad er en netværksplejefamilie?

En netværksplejefamilie er en familie, som kender barnet eller den unge i forvejen. Det kan være familiemedlemmer eller andre, som har en særlig tilknytning til barnet.

Netværksplejefamilier får ikke lån. De får dog dækket omkostninger, der er forbundet med at have et barn eller en ung boende. Feedback

Sidst opdateret

20.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg