Børn med handicap

Har du et barn med et handicap eller en kronisk langvarig lidelse, har du mulighed for gratis rådgivning, økonomisk støtte og aflastning.

Rådgivning

Som forælder til et barn med handicap, har du mulighed for at få personlig rådgivning, der kan give dig overblik over de forskellige muligheder for hjælp og støtte.

Dækning af merudgifter

Det kan være forbundet med ekstra udgifter at forsørge et barn med handicap eller kronisk lidelse i hjemmet. Hvis du har lægelig dokumentation, kan Børneindsatsen yde økonomisk støtte, så du kan få dækket de nødvendige merudgifter.

Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er mest hensigtsmæssigt, at du selv passer dit barn i hjemmet. Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste.


Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg