Dækning af merudgifter

Det kan være forbundet med ekstra udgifter at forsørge et barn med handicap eller kronisk lidelse i hjemmet. Hvis du har lægelig dokumentation, kan Børneindsatsen yde økonomisk støtte, så du kan få dækket de nødvendige merudgifter.

Betingelser for at få økonomisk hjælp

  • At merudgifterne er nødvendige
  • At barnet bor hos forældrene
  • At barnet er under 18 år
  • At barnet har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk/langvarig lidelse

Eksempler på nødvendige merudgifter

  • Særlig kost
  • Medicin
  • Beskæftigelse i fritiden
  • Forældres udgifter i forbindelse med barnets sygehusophold
  • Handicaprettede kurser til forældre og andre pårørende
  • Barnets transport til behandling


Kommunen dækker merudgifter fra 4.248 kr. pr år (2011)/4.368 kr. pr år (2012). Beløbet er skattefrit og uafhængigt af jeres indtægt.

Søg om dækning af nødvendige merudgifter for børn og unge - Serviceloven § 41

Erklæring om oplysningspligt - Serviceloven § 41

Læs mere:

Børne- og Socialministeriet om økonomisk støtte til familier med et barn med handicap

Region Sjællands pjece om befordring til og fra sygehus (PDF).Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg