Børne- og ungdomspsykiatrisk forum (BUF)

Det tværsektorielle projekt "Hurtig udredning af børn og unge med psykiske vanskeligheder" er et samarbejde mellem Region Sjælland og Holbæk Kommune.

Formålet med BUF

Formålet med BUF er at sikre en hurtig og koordineret hjælp til børn og unge med psykiske vanskeligheder - herunder at kvalificere henvisninger til Børne- og ungdomspsykiatrien.

I BUF sidder der udover en psykolog repræsentanter fra visitationen ved Børne- og ungdomspsykiatrien i Holbæk og Holbæk kommune.

Henvisning

Henvisninger til Børne- og ungdomspsykiatrisk udredning sendes til BUF.

Henvisnings- og samtykkeskema

Sub-akutte henvisninger skal dog stadig sendes direkte til Psykiatrisk Visitationsklinik.

Akutte henvisninger skal fortsat sendes direkte til psykiatriens akutmodtagelse jf. Psykiatrien i Regions Sjællands anbefalinger for akutte henvisninger af børn og unge (se + Akuthjælp på sundhed.dk).

Ferielukning vinter 2016-17:

BUF holder ferielukning i uge 7.

Ved akutte opgaver kontakt Psykiatrisk akutmodtagelse, Roskilde. Man kan hele døgnet henvende sig til Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse i Roskilde, hvis du og/eller en pårørende har brug for akut psykiatrisk hjælp. Tlf. 58 53 75 00.

Ved sub-akutte opgaver kontakt Psykiatrisk Visitationsklinik. Psykiatrisk Visitationskliniks opgave er at sikre borgere i Region Sjælland lige og hurtig adgang til psykiatrisk udredning og  behandling. Tlf. 58 53 61 00. 

Yderligere information:

Informationsfolder om BUF (PDF)Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg

Kontaktoplysninger

Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte psykolog Brigitte Laursen på telefon 72 36 56 41