Familiebehandling

Familiehuset tilbyder familiebehandling. Forløbet kan være kortvarigt eller langvarigt/intensivt.

Familiebehandling


Familiehuset tilbyder familiebehandling. Forløbet kan være kortvarigt eller langvarigt/intensivt.

Den kortvarige indsats

Den kortvarige indsats efter § 11 er et tilbud til familier, hvor barnets/børnenes trivsel er i risiko, og hvor det vurderes, at familiens problemer er konkrete og afgrænsede, samt at den vil kunne profitere af en sådan indsats. Tilbuddet kan bestå af samtaler i Familiehuset cirka en gang ugentligt med en varighed fra tre måneder til et år. Det kan også være et gruppeforløb eller et individuelt forløb alene med Theraplay.

Forløbet er frivilligt og gives kun ved samtykke fra forældrene.

Den intensive indsats

Ved den intensive indsats efter § 52 stk. 3.3 er der foretaget en børnefaglig undersøgelse (§ 50) og udarbejdet en handleplan. Kommunen har her besluttet, at familien i en periode skal tilbydes en indsats fra Familiehuset, for at barnet/børnene igen kan komme i bedre trivsel og udvikling, både hjemme og i dagtilbud eller skole.

Behandlingen kan bestå af mange elementer: Samtaler, legeterapi (Theraplay), observationer, praktisk/pædagogisk støtte og/eller et gruppeforløb. Behandlingen skal have øje på barnets trivsel og læring.

Behandlingen foregår både i Familiehuset og i familiens hjem. Familiehuset samarbejder med dagtilbud eller skole og også med familiens eget netværk.

Indsatsen kan være en eller flere gange ugentligt.Feedback

Sidst opdateret

10.08.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg