Familiehuset og dets personale

Familiehuset er sammen med Skole-behandlingshjemmet Undløse en del af Holbæk Kommunes Børnespecialcenter 1.

Familiehuset og dets personale


Familiehuset er sammen med Skole-behandlingshjemmet Undløse en del af Holbæk Kommunes Børnespecialcenter 1. Det betyder, at vi samarbejder med Undløse ift. de familier, hvor forældrene er indstillet til en indsats i Familiehuset, og hvor børnene er indskrevet til døgn- eller dagbehandling i Undløse. Herudover samarbejder vi om faglig udvikling og supervision.

Familiehusets kontor kan kontaktes på 72361326 i tidsrummet 8.00-15.00. 

Familiehusets leder er Lasse Gulstad Larsen. Han kan træffes på tlf. 72367196 eller på mail: lasgl@holb.dk

Familiehusets personale er uddannede pædagoger og terapeuter, der alle har efteruddannelse i og mangeårig erfaring med arbejdet inden for forskellige typer af familiebehandling, familieterapi og praktisk, pædagogisk støtte.

Vi har særlige kompetencer inden for blandt andet følgende områder:

 •  Forældrekompetenceudvikling
 •  Unge mødre og forældre med for tidligt fødte børn
 •  Sammenbragte og to-kulturelle familier
 •  Chok- og traumer som sorg, livstruende sygdom, skilsmisse m.m.
 •  Familier med misbrug (alkohol, stoffer, overgreb) – herunder  medafhængighed og følelse af vrede, skyld og skam
 •  Stress
 •  Børn/ unge med diagnoser som ADHD, OCD, AAD
 •  Psykiatri og psykiske lidelser, skizofreni, cutting, depression, angst,  borderline og spiseforstyrrelser

Vores metoder spænder vidt og afhænger altid af den konkrete familie og den konkrete indsats:

 •  Familieterapi og oplevelsesorienteret familieterapi
 •  Praktisk og pædagogisk støtte til familier/ støttende samvær
 •  Rådgivning
 •  Coaching
 •  Psykoterapi
 •  Miljøterapi
 •  Gruppeforløb tilrettelagt ud fra et givent behov indenfor vores      kompetenceområder
 •  Individuel, par- og gruppeterapi
 •  Akuthjælp
 •  Supervision
 •  Undervisning, psykoeducation
 •  Workshops – for forældre eller teenagere. Selvværdsarbejde.
 •  On-line, Skype, telefonterapi
 •  Familieopstilling


Feedback

Sidst opdateret

21.08.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg