ISU Plus i praksis

ISU Plus benyttes fra det tidspunkt, hvor Holbæk Kommune har besluttet at tilbyde familiebehandling under § 52 3.3.

ISU Plus i praksis


ISU Plus benyttes fra det tidspunkt, hvor Holbæk Kommune har besluttet at tilbyde familiebehandling under § 52 3.3.

Handleplan. Sagsbehandler har udarbejdet en handleplan.

Det første handleplansmøde afholdes sammen med , rådgiver og familieebehandler. På mødet formuleres ét retningsgivende mål med familiebehandlingen. Der udarbejdes med udgangspunktet i det retningsgivende mål et eller flere mål, der kaldes fokusområdemål.

Eksempel på retningsgivende mål: Barnet skal komme i trivsel igen.

Eksempel på fokusområdemål: Barnet skal gå i skole igen.

Pædagogisk udredning og fokusområdemål. Familiebehandler udarbejder den pædagogiske udredning og går også i gang med at arbejde med de besluttede fokusområdemål.

Næste handleplansmøde holdes efter tre måneder. Deltagerne drøfter, om det retningsgivende mål og fokusområdemålene fastholdes, eller om der er behov for en justering.

Halvårlige handleplansmøder med deltagelse af kommunen, forældre og Familiehuset. Her evalueres målene, scoringerne drøftes og den pædagogiske udredning opdateres.Feedback

Sidst opdateret

24.05.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen