Institutioner

Holbæk kommune tilbyder følgende kompenserende specialtilbud for børn og unge med særlige behov.

Specialbørnehaven Spiretårnet

Specialbørnehaven er et § 32 (efter serviceloven) tilbud til børn med multible handicaps, børn med udviklingsforstyrrelser samt børn uden diagnose.

Specialundervisning for børn

Børnespecialcenter 2 rummer Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen med tilknyttet fritidshjem. Det er kommunale tilbud med specialundervisning for børn med særlige behov.

Specialundervisning for unge

Center for Specialundervisning (CSU) i Holbæk tilbyder kompenserende undervisning for unge og voksne med særlige behov.

Heltidsundervisning for unge

Ungdomsområdet tilbyder heltidsundervisning til normalt begavede unge fra 8., 9. og 10. klassetrin.

Døgninstitutioner for udviklingshæmmede børn og unge

I Holbæk kommune findes der døgninstitution for udviklingshæmmede børn og unge med autistiske træk, infantil autisme, forskellige former for hjerneskader, svær behandling epilepsi og hyperaktiv adfærd.

Private dagbehandlingstilbud

Her findes en oversigt over de private dagbehandlingstilbud i Holbæk kommune.

Tilsyn med interne skoler

Læs tilsynsrapporterne for de private interne skoler i Holbæk Kommune

Undløse Skole-Behandlingshjem

Undløse Skole-Behandlingshjem er et kommunalt dag- og døgntilbud med egen skole. Vi modtager børn og unge mellem 6 og 18 år.

Familiebehandling

Familiehuset yder indsatser i familier med børn mellem 0 og 15 år, hvor trivsel og udvikling er i fokus. Familiehuset tilbyder blandt andet familiebehandling, praktisk/pædagogisk støtte og samvær.

Livet med hjerneskade

Er et gruppebaseret kursus for dig der har pådraget dig en hjerneskade og er over 18 år. En nær pårørende kan også deltage


Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg