Familiebehandling

Familiehuset yder indsatser i familier med børn mellem 0 og 15 år, hvor trivsel og udvikling er i fokus. Familiehuset tilbyder blandt andet familiebehandling, praktisk/pædagogisk støtte og samvær.

Familiehuset

Familiehuset ligger centralt i Holbæk i dejlige rammer, som vi deler med Åben Anonym Rådgivning samt sundhedsplejens Åbent Hus og En God Start. Vi tilbyder familiebehandling både for den enkelte familie og som gruppeforløb, praktisk/pædagogisk støtte i hjemmet og samvær i vores hyggelige samværslokaler. Derudover støtter vi kvinder på krisecentre ved overgangen til en almindelig hverdag.

Familier skal henvende sig hos Familiehuset.

Familiehuset er en del af Børnespecialcenter 1, som også består af Skole-behandlingshjemmet Undløse.

Hvem kan få en indsats fra Familiehuset?

Familiehuset er for familier med børn, der har brug for en ekstra indsats for at komme i bedre trivsel. Læs om målgrupper og om indgangen til os.

Hvordan arbejder Familiehuset?

Vores fokus er altid børnenes trivsel og udvikling, og vi tager altid afsæt i de ressourcer, familien selv har.

Praktisk/pædagogisk støtte

Nogle familier har brug for praktisk, pædagogisk støtte i en periode for at få en bedre trivsel.

Samvær

I vores hyggelige samværslokaler tilbyder vi støttet og overvåget samvær.

Kvinder på krisecentre

Familiehuset yder støtte og vejledning til kvinder, der har boet på et krisecenter og står over for at skulle flytte ud igen.

Familiehusets principper

Læs om tavshedspligt og skærpet underretningspligt, om principper for brug af video og om dokumentations- og evalueringsredskabet ISU PLUS.

Familiehuset og dets personale

Familiehuset er en del af Børnespecialcenter 1. Familiehuset har 12 familiebehandlere.

Gruppeforløb

Den kortvarige indsats efter § 11 kan i stedet for individuelle samtaler bestå i et gruppeforløb med andre forældre, der oplever tilsvarende udfordringer.


Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg

Kontakt

Leder Lasse Gulstad Larsen
Tlf.: 72 36 71 96
Mail: lasgl@holb.dk

Familiehuset Holbæk
Rolighedsstræde 2-5
4300 Holbæk
familiehuset@holb.dk

 

 

 

 

Her ligger Familiehuset Holbæk