Hvordan arbejder Familiehuset?

Vores fokus er altid børnenes trivsel og udvikling, og vi tager altid afsæt i de ressourcer, familien selv har.

Systemisk tilgang

Vi ser altid barnet eller den unge i sammenhæng med sin familie – og familien ses i sammenhæng med den daglige omverden, den indgår i.

Neuroaffektiv tilgang

Vi arbejder ud fra en viden om, at hjernen er "tredelt" i det autonome nervesystem (kropssansninger), det limbiske system (følelser) og det kognitive (tænkning), hvor de tre dele er afhængige af hinanden.

Theraplay

Theraplay er en terapeutisk metode, der bygger på leg, og som blev introduceret i USA i slutningen af 1960'erne.

KRAP

KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik. Det er en socialpædagogisk tilgang til børnene, de unge og forældrene.


Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg