Theraplay

Theraplay er en terapeutisk metode, der bygger på leg, og som blev introduceret i USA i slutningen af 1960'erne.

Theraplay

Formålet med Theraplay er, at barnet får et positivt selvbillede og udvikler selvværd, som betyder, at det kan indgå i relationer som er positive og givende. Den voksne har altid ansvaret for kontakten.

Theraplay foregår i en legende og positiv atmosfære og skaber en aktiv og empatisk forbindelse mellem barn og forældre/omsorgsperson.
Theraplay blev introduceret i USA allerede i slutningen af 1960'erne. I 2008 blev Susan Hart introduceret for Theraplay – og hun beskriver Theraplay som et pædagogisk praktisk redskab ud fra et neuroaffektiv udviklingspsykologisk perspektiv.

Theraplay er en korttidsterapi for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser samt for børn med svære udviklingsforsinkelser.
Den tidlige og sikre tilknytning udvikles især igennem præ-verbal og emotionel kommunikation: øjenkontakt, berøring, rytme og afstemt respons.
Metoden giver barnet mulighed for at overvinde sociale, følelsesmæssige, udviklingsmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder.

Theraplay er udviklet til børn i alle aldre, men primært anvendt fra 1½ - 12 års alderen.
Theraplay tager udgangspunkt i den tidlige udvikling samt i sanse-motoriske lege, hvor den voksne er aktiv, uden at barnet nødvendigvis er det.
Omdrejningspunktet i Theraplay er at skabe eller genskabe kontakten mellem det behandlingskrævende barn og de betydningsfulde voksne, der er i barnets liv.

Theraplay styrker tilknytning, selvværd og tillid til andre igennem glædesfyldt engagement. Den er baseret på de naturlige mønstre af sunde interaktioner mellem forældre og barn, og den fokuserer på fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen:

  • struktur
  • omsorg
  • engagement
  • udfordring

Alle Theraplay-sessioner optages på video. Familiebehandlerne begynder med en annamese screening af relationen mellem den voksne og barnet ved hjælp af Marschak Interaction Method – MIM.

MIM screeningen bruges i en vurdering af, hvordan fordelingen af legene prioriteres ex: lege i 4 dimensioner: struktur, omsorg, engagement og udfordring.

Efter screeningen ses videoen igennem med henblik på nye øvelser der kan sikre en udvikling hos barnet.

Theraplay træningen skal helst foregå på de samme dage og de samme tidspunkter, for at opnå det bedste resultat. Der skal helst være flere sessioner om ugen.

Vores egne video-sekvenser er i sagens natur fortroligt materiale.

Man kan have meget glæde af at se denne video fra USA, også selvom man ikke forstår så meget engelsk – det er børnenes og de voksnes ansigter, øjne, stemmer, kroppe og mimik, vi skal lægge mærke til.

http://youtu.be/t5IoEDHY-Y4

Hent vores folder om TheraplayFeedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg