Familiehusets principper

Familiehuset henholder sig til de gældende love omkring tavshedspligt, videregivelse af oplysninger samt underretningspligt.

Familiehusets principper


Tavshedspligt

Familiehusets ansatte har ifølge forvaltningslovens § 27 tavshedspligt. De må altså ikke videregive oplysninger om de familier, der kommer i Familiehuset, til uvedkommende.

Videregivelse af oplysninger

Familiehuset har lov til at videregive oplysninger om familien til andre fagfolk i forvaltningen i Holbæk Kommune, hvis oplysningerne er relevante for forvaltningens arbejde. (Persondataloven § 6-8).

Familiehuset har lov til at videregive relevante oplysninger til andre myndigheder, hvis familien giver samtykke til dette. Hvis videregivelsen af oplysningerne tjener et formål, der er vigtigere end hensynet til den eller de personer, som oplysningerne gælder, behøver Familiehuset ikke have familiens samtykke.

Skærpet underretningspligt

Familiehusets ansatte har ifølge serviceloven § 153 en såkaldt skærpet underretningspligt. Det betyder, at de ikke blot skal underrette kommunen (sagsbehandler) om forhold, de har konkret kendskab til. De skal også underrette, alene hvis de har grund til at antage, at:

  •  Et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte
  •  Et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på  grund af de vordende forældres forhold
  •  Et barn eller ung kan have behov for særlig støtte på grund af ulovligt  skolefravær
  •  Et barn eller en ung har været udsat for overgreb

Brug af video

I Familiehuset anvender vi video i legeterapien (Theraplay). Vi filmer samspillet mellem barn og forælder. Det gør vi, fordi vi derefter kan se videoen sammen med forældrene og dermed understøtte arbejdet med udviklingen af kontakten mellem barnet og den voksne. Vi gør det også for at kunne udvikle vores professionelle praksis, så vi bliver i stand til at tage nye aktiviteter i brug i legeterapien.

Familien bliver altid spurgt om tilladelse til at optage dem på video. Vi optager kun, hvis familien siger ja og skriver under på en tilladelse. Optagelserne opbevares fortroligt og bliver slettet, når familien stopper i Familiehuset.

Det er altid i orden at sige nej til at blive optaget på video.

ISU Plus

Holbæk Kommune har besluttet, at Familiehuset i Holbæk skal benytte det elektroniske dokumentations- og evalueringsredskab værktøj ISU Plus. ISU Plus understøtter det pædagogiske arbejde og skaber sammenhæng mellem de mål, der – i en dialog med forældrene og børnene og de unge selv – er opstillet i handleplanen, og de ønskede resultater.

Vi bruger derfor fra 1. oktober 2014 ISU Plus på alle familier, der får indsatser under §52 stk.3.3

ISU Plus i praksis

 Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Anders Vestergaard Lundsbjerg