Visitation

For at få en indsats i Familiehuset, skal man visiteres via kommunen. Herefter vil forældrene almindeligvis blive indkaldt af sagsbehandleren.

Visitation


For at få en indsats i Familiehuset, skal man visiteres via kommunen.

Herefter vil forældrene almindeligvis blive indkaldt af sagsbehandleren til det første handleplansmøde, hvor en familiebehandler fra Familiehuset også deltager. På mødet udarbejder vi med afsæt i handleplanen i fællesskab mål for forløbet.

Ved ydelser under § 11 (den korterevarende familiebehandling) tager familiebehandleren almindeligvis kontakt direkte til familien og aftaler det første møde.



Feedback

Sidst opdateret

15.11.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen