Spring til indhold

Tilgange

Vores fokus er altid børnenes trivsel og udvikling, og vi tager altid afsæt i de ressourcer, familien selv har.

Tavshedspligt

I Familiehuset har vi tavshedspligt. Vi må altså ikke give oplysninger om de familier, der kommer i Familiehuset, videre til uvedkommende.

Vi må gerne videregive oplysninger om familier til andre fagfolk i forvaltningen i Holbæk Kommune. Det må vi, hvis oplysningerne tjener et formål, der er vigtigere end hensynet til den eller de personer, som oplysningerne gælder.

Underretningspligt

Vi har ifølge loven en såkaldt skærpet underretningspligt. Det betyder, at vi både skal fortælle kommunen, hvis vi kender til eller har grund til at tro, at:

  •  Et barn kan have behov for særlig støtte - for eksempel på grund af forældrenes forhold eller ulovligt skolefravær
  •  Et kommende barn kan få behov for særlig støtte efter fødslen
  •  Et barn har været udsat for overgreb

Terapi og video

Theraplay er legeterapi for børn. Der er fokus på den tidlige udvikling og sanse-motoriske lege. Den voksne er aktiv, uden at barnet nødvendigvis er det. Formålet er at givet barnet selvværd og skabe kontakt mellem barnet og de voksne, der er i barnets liv.

Vi filmer samspillet mellem barn og forælder. Det gør vi, fordi vi derefter kan se videoen sammen med forældrene. På den måde kan vi gøre udviklingen af kontakten mellem barnet og forældrene endnu bedre.

Familien bliver altid spurgt om tilladelse til at optage dem på video. Vi optager kun, hvis familien siger ja og skriver under på en tilladelse. Optagelserne opbevares fortroligt og bliver slettet, når familien stopper i Familiehuset.

Familiehusets tilgange

Vi arbejder med, at der forskellige syn på virkeligheden. Derfor ser vi altid barnet i sammenhæng med sin familie. Familien ses også i sammenhæng med den daglige omverden. I samtaler bliver der lagt op til refleksioner og forandringer, som familien ønsker.

Vi har fokus på, at sanser, følelser og tanker er afhængige af hinanden. Vi har derfor fokus på, hvad vi kan gøre, for at blive bedre til at skabe samspil mellem de tre forhold. 

 Feedback

Sidst opdateret

17.05.2018

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen