Spring til indhold

Psykiske vanskeligheder

Børn og unge kan have psykiske vanskeligheder. Hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum (BUF) undersøger vi vanskelighederne og hjælper med en plan for det videre forløb.

Information

Børn og unge kan have psykiske vanskeligheder. Hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum (BUF) undersøger vi vanskelighederne og hjælper med en plan for det videre forløb. Formålet med BUF er at sikre en hurtig og koordineret hjælp.

BUF er et samarbejde mellem kommunen og regionen. I BUF er der en psykolog og repræsentanter fra visitationen i Børne- og ungdomspsykiatrien og Holbæk kommune. 

Henvisning

Du skal kontakte BUF, hvis du ønsker hjælp til dit barn. Det gør du ved at udfylde et henvisnings- og samtykkeskema.

Vær opmærksom på, at:

  • Sub-akutte henvisninger skal dog sendes direkte til Psykiatrisk Visitationsklinik på telefon: 58 53 61 00
  • Akutte henvisninger skal sendes direkte til Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse i Roskilde på telefon: 58 53 75 00

Du kan læse mere om BUF i denne informationsfolder.Feedback

Sidst opdateret

27.06.2018

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen

Kontaktoplysninger

Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte psykolog Brigitte Laursen på telefon 72 36 56 41