Spring til indhold

Frister og modtagelse

Du kan altid klage over afgørelser, og nu vi har modtaget din klage, får du en kvittering.

Klagefrist

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet i Børneindsatsen, skal det ske inden for fire uger, fra du har fået afgørelsen.

Der er ingen frist for klager over kommunens personale eller selve sagsbehandlingen.

Kvittering

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig en kvittering på, at vi har modtaget klagen.

I kvitteringen vil du kunne læse, hvornår vi forventer at kunne give dig et svar på klagen. Vi vil herefter revurdere afgørelsen. Hvis vi fastholder den, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen Aalborg med henblik på at få afgørelsen vurderet igen.

Klager over tvangsmæssige foranstaltninger overfor børn og unge, og i klagesager om specialundervisning, behandles klagen af Ankestyrelsen København, Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K.Feedback

Sidst opdateret

18.03.2019

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen