Spring til indhold

Psykiske vanskeligheder

Børn og unge kan have psykiske vanskeligheder. I Børne og Ungdomspsykiatrisk forum- BUF - undersøges de beskrevne problemstillinger og herudfra, lægges der en plan, for det videre forløb. Forældres samtykke, samt aktive medvirkende, er en forudsætning. Bemærk: at kun læger, socialrådgivere og psykologer kan henvise til BUF.

Information

 Læger kan henvise via MEDCOM-standard: Holbæk Kommune, Børne og ungdomspsykiatri - BUF. (NB: kun benyttes til BUF)

Henvisningen skal indeholde:

 • Henviseres diagnoseforslag- (gerne ICD-10 henvisningsdiagnose og evt. Bi-diagnoser)
 • Barnets navn, adresse og cpr-nummer
 • Oplysning om hvem der har forældremyndigheden, herunder; navn, adresse, cpr-og telefonnumre på forældremyndighedsindehaver(e).
 • Oplysning om forældrenes civilstand, er de gift, skilt m.v.
 • Aktuelt problemstilling skal vedhæftes henvisningen:
 • Herunder en beskrivelse fra hjemmet (symptomer, start, samt udvikling af disse, eventuelle tiltag og evt. effekt af disse)
 • Endvidere en aktuel beskrivelse fra institution/skole hvor der beskrives udviste symptomer, udvikling i disse, trivsel, faglige niveau, samt eventuelle tiltag i institution/skole og effekten af disse. Desuden, om der mistænkes faglige eller kognitive udfordringer hos barnet / den unge)
 • tidligere undersøgelser og diagnoser.
 • misbrug før- og nu
 • Relevante sociale forhold – herunder også, om der er sproglige barrierer og evt. behov for tolkebistand
 • Om barnet og forældrene er enige i -og motiveret for behandling.
 • Det skal fremgå tydeligt, at der er indhentet informeret samtykke fra forældremyndighedsindehavere til udredning og til udveksling af informationer imellem BUF, skole/dagtilbud og Myndighed.

Såfremt BUF modtager henvisninger med utilstrækkelige oplysninger, jvf. ovenstående, vil disse administrativt blive returneret til afsender, for ny fremsendelse af det manglende.

Socialrådgivere; kan henvise, såfremt barnet og familien har en aktiv sag i Myndighed.

PPR- psykologer; kan henvise, såfremt barnet har et samarbejde med PPR via deres skole eller dagtilbud.

Både socialrådgiveres og psykologers henvisninger Skal indeholde samme oplysninger som beskrevet under punktet for Læger.

Socialrådgivere og psykologer, henvises til at udfylde skemaet her.

ForældreForældremyndighedsindehaver(e) skal i alle tilfælde give samtykke til en henvisning til BUF.

Forældrenes oplevelse af barnets problematikker, vil altid skulle indgå og til dette, kan nedenstående spørgeguide, benyttes. Denne kan udfyldes og medbringes til den fagperson der skal henvise til BUF, som en indledning til det videre samarbejde.

Forældre kan ligeledes, forberede samtale hos lægen, i et samarbejde med skole/dagtilbud, på forhånd, at have udfyldt spørgeguide omkring indsatsen i skole/dagtilbud og medbringe denne.

Forældrespørgeguide.

Dagtilbud-/skolespørgeguide.Feedback

Sidst opdateret

08.05.2019

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen

Kontaktoplysninger

Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte psykolog Brigitte Laursen på telefon 72 36 56 41