Spring til indhold

Psykiske vanskeligheder

Børn og unge kan have psykiske vanskeligheder. Hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum (BUF) undersøger vi vanskelighederne og hjælper med en plan for det videre forløb.

Information

Børn og unge kan have psykiske vanskeligheder.

Hos Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum (BUF) undersøger vi vanskelighederne og hjælper med en plan for det videre forløb. Formålet med BUF er at sikre en koordineret hjælp.

BUF er et samarbejde mellem kommunen og regionen. I BUF er der en psykolog og repræsentanter fra visitationen i Børne- og ungdomspsykiatrien og Holbæk kommune.

 

Henvisning

Egen læge, PPR, eller sagsbehandler, kontakte BUF, ifald der ønskes hjælp til et barn, hvilket sker via et henvisnings- og samtykke skema.

Vær opmærksom på, at:

◾Sub-akutte henvisninger bliver sendt direkte til Psykiatrisk Visitationsklinik, fra egen læge.

◾Akutte henvisninger bliver sendt, direkte til Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse i Roskilde.

 

Du kan læse mere om BUF i denne informationsfolder.

 

Kun til fagfolk: henvisnings- og samtykkeskemaFeedback

Sidst opdateret

29.03.2019

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen

Kontaktoplysninger

Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte psykolog Brigitte Laursen på telefon 72 36 56 41