Spring til indhold

Forebyggende kurser og gruppetilbud

Vi tilbyder kortvarende forløb og kurser til børn og forældre, der af forskellige årsager oplever udfordringer og vanskeligheder i deres hverdag.

Kurserne er gratis, og familien skal bo i kommunen. Kurserne har til hensigt at skabe en forandring sammen med børn, unge og forældre, og indholdet vil variere alt efter, hvad udfordringen er.

Formålet er således at man som familie fremadrettet selv er i stand til at håndtere, de udfordringer, der måtte opstå.

Hvis du oplever problemer med afsendelse af blanketter til tilmelding - Så skriv en sikker mail til Holbæk Kommune, at du ønsker tilmelding til forbyggende kursus og beskriv hvilket kursus du ønsker.

Her kan du skrive en sikker mail 

Er dit barn bekymret?

Det er helt almindeligt, at børn bliver bekymrede eller får bekymringstanker. Hos nogle børn kommer bekymringerne dog til at fylde så meget, at deres læring og trivsel bliver påvirket. De bliver begrænsede i deres daglige liv

Gruppe for børn og unge med psykisk sygdom i familien

Vi har gruppetilbud til børn og unge i alderen 8 - 17 år, der har forældre eller søskende med en psykisk sygdom. For at blive henvist, skal der udfyldes og sendes et skema.

Spiseforstyrrelse og selvskade - samtaleforløb til forældre

Tilbud til forældre, der har børn med begyndende spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd.

Autisme - grundkursus til forældre

At være forældre til børn og unge der har en autismediagnose kan være frustrerende, og kan nogle gange stille forældre i en situation, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre. Derfor tilbyder Holbæk Kommune et temaforløb til forældre.

Det konfliktfyldte forældreskab

Når forældre har mange konflikter om deres børn og livet generelt, så påvirker det deres børn og familielivet.

Samspil i familien

I nogle familier er hverdagen være fyldt med konflikter, og her kan der være brug for hjælp. Vi tilbyder derfor et konstruktivt vejledningsforløb til familier.

Det gode forældresamarbejde - mægling ved skilsmisse

Nogle forældre oplever problemer med at samarbejde, når de er separeret eller skilt. Det kan påvirke børnene negativt, og derfor tilbyder vi samtaleforløb til forældrene.

ADHD - grundkursus til forældre

Der kan opstå frustrerende og vanskelige situationer, når man som forældre har børn med ADHD. Nogle gange er der brug for hjælp, og derfor tilbyder vi et ADHD grundkursus til forældre.

Rusmidler i familien

Kender du et barn som har en forældre der har et rusmiddel problem? Vi tilbyder børn fra familier med rusmiddelproblemer at være med i en børnegruppe

Sammenbragte familier

Der er hjælp at hente, hvis dit barns trivsel har taget skade af at være en del af en sammenbragt familie.

Mistrivsel – samtaleforløb til udskolingselever

For nogle børn og unge kan hverdagen byde på svære udfordringer - særligt de psykisk sårbare børn og unge oplever, at det hele nogen gange bliver svært og uoverskueligt.

Samtaleforløb til familier i sorg

Sorg er en naturlig og grundlæggende følelse, som de fleste vil opleve mange gange i livet. Sorg er også den reaktion vi oplever, når vi har en nærtstående med en livstruende sygdom, eller når vi mister nogen, der er betydningsfulde for os.

Sorggruppe for børn og unge (8-17 år)

I gruppen taler vi om det at have mistet en nærtstående. Vi taler om hvordan man lever videre med sin sorg og med de forandringer det giver i dit liv. Vi taler om hvilke fysiske og følelsesmæssige reaktioner man kan opleve når man mister nogen der er betydningsfuld

Ungegruppen

Familiehuset i Holbæk tilbyder et gruppeforløb til unge fra 13 år, der har et ønske om at arbejde med at blive bedre til at forstå egne og andres behov og følelser og samtidig være en del af et større fællesskab.

SIBS - for søskende til børn med handicap og deres forældre (8-17 år)

I alle familier er det vigtigt at tale sammen om tanker og følelser. I familier, hvor der er et eller flere børn med handicap, er det særligt vigtigt for søskendes trivsel, at der tales åbent om de udfordringer, børnene møder, og om de tanker og følelser, de har. Samtidig kan kommunikationen være særligt sårbar i disse familier.

Selvforståelsesforløb til unge fra 13 til 17 år med en autismediagnose

Er du mellem 13 og 17 år og har fået en autismediagnose? Så har du mulighed for at deltage i samtaler med én, som ved noget om autisme.

Forældre skal også trives

I alle familier opstår der problemer og konflikter, som bunder i de samme grundvilkår for samvær. Temaeftermiddagene er for jer, som har lyst til og mod på at kigge ind i usikkerheden, der kan opstå ved at være forældre.


Feedback

Sidst opdateret

19.09.2023

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding