Spring til indhold

Psykiske vanskeligheder

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum (BUF)

Hvad er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forum (BUF)

BUF er et samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrien og Holbæk Kommune, som har til formål at tilbyde en koordineret indsats i forhold til udredning af børn og unge med psykiske problemer og vanskeligheder.

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-17 år bosat i Holbæk Kommune, hvor udredning for psykiske vanskeligheder findes nødvendigt.

Det er udelukkende læge, socialrådgiver eller PPR-psykolog, som kan henvise til BUF.
Henvisning kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e)og unge fra 15 år.
Det er en forudsætning at barnet/den unge og forældre er aktivt medvirkende i forløbet.

 

Information til forældre:

Henvisning til BUF forudsætter, at en læge, socialrådgiver eller PPR-psykolog vurderer, at der er grundlag for henvisning til Børne- og ungdomspsykiatrien og barnet/den unges psykiske vanskeligheder skal have en sværhedsgrad, så det vurderes at være nødvendigt med psykiatrisk udredning og behandling.

Har barnet udviklingsmæssige vanskeligheder anbefales et tæt samarbejde med dagtilbud/skole, da indsatser i dagtilbud/skole oftest forudsættes før evt. henvisning til psykiatrien.

Information til læger:

Læger kan henvise via MedCom-standard
(vælg MedCom-korrespondance: Børne- og Ungdomspsykiatrisk forum BUF Holbæk)
NB: Må KUN benyttes til BUF

 

Nødvendige oplysninger ved henvisning til BUF:

Henvisningsdiagnose (evt. bi diagnoser) – hvilken diagnose(r) henvises med henblik på. Dette skal være en lægefaglig vurdering. Evt. tidligere diagnoser og undersøgelser beskrives.

Patientoplysninger – barnets navn, adresse og cpr.

Kontaktoplysninger – navn, adresse og telefon på forældre. Forældres civilstand samt forældremyndighed

Tydeligt samtykke til deling af informationer mellem læge, PPR og socialrådgiver i kommunen
Obs. ved 15 år er det den unge, som skal samtykke.

Symptomer – hvilke aktuelle symptomer ligger til grund for henvisningen og gerne symptomhistorik

Trivsel/udvikling – barnet/den unges funktionsniveau aktuelt og tidligere

Sociale forhold – beskrivelse af familieforhold og evt. indsatser i familien

Barnet/den unges perspektiv på henvisningen

Evt. Somatisk lidelse, evt. tidligere diagnoser, misbrug, medicinstatus

Hvis BUF modtager henvisninger med mangelfulde oplysninger, tilbagesendes henvisningen med henblik på uddybende oplysninger.

 

 

Information til socialrådgivere:

Socialrådgiver; kan henvise når barnet/den unge og familien har en aktiv sag i Myndighed.
Der kan henvises via skemaet her.

Information til psykologer:

PPR- psykologer; kan henvise når barnet/den unge og familien har et samarbejde med PPR via deres skole eller dagtilbud. Der kan henvises via skemaet her.


Hvis BUF modtager henvisninger med mangelfulde oplysninger, tilbagesendes henvisningen med henblik på uddybende oplysninger.

 Feedback

Sidst opdateret

16.12.2022

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Kontaktoplysninger

Ved spørgsmål kan du kontakte PPR på telefon 72 36 38 38