Spring til indhold

Familiekurser og gruppetilbud

Vi tilbyder kortvarende forløb og kurser til børn og forældre, der af forskellige årsager oplever udfordringer og vanskeligheder i deres hverdag.

Kurserne er gratis, og familien skal bo i kommunen. Kurserne har til hensigt at skabe en forandring sammen med børn og forældre, og indholdet vil variere alt efter, hvad udfordringen er.

Formålet er således at man som familie fremadrettet selv er i stand til at håndtere, de udfordringer, der måtte opstå.

Der kan opstå frustrerende og vanskelige situationer, når man som forældre har børn med ADHD. Nogle gange er der brug for hjælp, og derfor tilbyder vi et ADHD Grundkursus til forældre.

 

Angst - samtaleforløb til forældre

Samtaleforløb til forældre der har børn med begyndende angst. Det er helt almindeligt, at børn får angstfyldte oplevelser. Hos nogle børn kommer angsten dog til at fylde så meget, at deres læring og trivsel bliver påvirket. De bliver begrænsede i deres daglige liv.

Psykisk sygdom i familien

Vi har gruppetilbud til børn og unge, der har forældre eller søskende med en psykisk sygdom. For at blive henvist, skal der udfyldes og sendes et skema.

Spiseforstyrrelse og selvskade - samtaleforløb til forældre

Tilbud til forældre, der har børn med begyndende spiseforstyrrelse eller selvskadende adfærd

Autisme - grundkursus til forældre

At være forældre til børn og unge med autisme kan være frustrerende, og kan nogle gange stille forældre i en situation, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre. Derfor tilbyder Holbæk Kommune et temaforløb til forældre.

Det konfliktfyldte forældreskab

Når forældre har mange konflikter om deres børn og livet generelt, så påvirker det deres børn og familielivet.

Grupper for skilsmissebørn

Skilsmissebørn kan opleve dårligt selvværd og mistrivsel, hvis deres forældre ikke kan samarbejde. Derfor tilbyder vi i kommunen børnegrupper som hjælp.

Samspil i familien

I nogle familier er hverdagen være fyldt med konflikter, og her kan der være brug for hjælp. Vi tilbyder derfor et konstruktivt vejledningsforløb til familier.

Det gode forældresamarbejde - mægling ved skilsmisse

Nogle forældre oplever problemer med at samarbejde, når de er separeret eller skilt. Det kan påvirke børnene negativt, og derfor tilbyder vi samtaleforløb til forældrene.

Børn med ADHD

Der kan opstå frustrerende og vanskelige situationer, når man som forældre har børn med ADHD. Nogle gange er der brug for hjælp, og derfor tilbyder vi et ADHD Grundkursus til forældre.

Alkohol i familien

Kender du et barn, som har en forælder, der drikker for meget? Vi tilbyder børn fra familier med alkoholproblemer at være med i en børnegruppe.

Sammenbragte famiier

Nogle gange er det ikke samarbejdet mellem de skilte forældre, som gør at børn mistrives. Nogle gange er det den nye sammenbragte familie – Barnet kan føle sig klemt, og der opstår let usikkerhed omkring bonusforældres rolle. I tilfælde hvor børn over længere tid mistrives på grund af dette, og hvor det vurderes, at barnets udvikling og trivsel potentielt er truet, tilbydes enkelte samtaler med sammenbragte forældre. Fokus i samtalerne vil være, hvordan der skabes en ”ny” familie, hvor alle har en plads og en rolle.

Til udskolingselever som ikke trives

For nogle børn og unge kan hverdagen byde på svære udfordringer - særligt de psykisk sårbare børn og unge oplever, at det hele nogen gange bliver svært og uoverskueligt.


Feedback

Sidst opdateret

16.12.2019

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen