Spring til indhold

Ønsker du at klage?

Du kan klage, hvis du er part i en sag, hvor du ikke har fået fuldt eller delvist medhold i en afgørelse. DU kan både sende din klage digitalt og med post.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage både over resultatet af en afgørelse og/eller den måde, sagen er behandlet på. Det kan være:

  • En afgørelse som Børneindsatsen har truffet i en konkret sag – for eksempel et afslag på hjælp
  • Hvis reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt, eksempelvis hvis Børneindsatsen har givet afslag på aktindsigt
  • Klager over personalet i Børneindsatsen

 

Hvordan klager du?

Hvis du vil klage, skal du følge klagevejledningen. Den har du modtaget i samme brev, som afgørelsen var i. 

Har du ikke modtaget klagevejledning, kan du klage ved at udfylde en klageformular. Du kan også sende klagen med post til Holbæk Kommune, hvor du på brevet skriver att.: Børneindsatsen.

Du kan altid få en anden person til at repræsentere dig i en klagesag. Det kan være en forening eller en advokat, og de skal have en fuldmagt fra dig

Du har ret til at få vejledning i at klage af din sagsbehandler. Vejledningen kan være oplysninger om, hvem du kan klage til, og hvordan fremgangsmåden er. Vejledningen skal også indeholde oplysninger om eventuelle tidsfrister for at klage.

Find klageformularen her

 

 Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen