Spring til indhold

Hvem kan klage?

Du kan klage, hvis du er part i en sag, men du kan også få en anden person til at repræsentere dig. det kan være en forening eller en advokat med en fuldmagt fra dig.

Hvad kan du klage over – og til hvem?

Du kan klage både over resultatet af en afgørelse, og/eller den måde sagen er behandlet på. Det kan være:

  • En afgørelse som Børneindsatsen har truffet i en konkret sag – f.eks. et afslag på hjælp efter Serviceloven kapitel 11 om særlig støtte til børn og unge.
  • Hvis reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt, f.eks. hvis Børneindsatsen har givet afslag på aktindsigt.
  • Klager over personalet i Børneindsatsen.


Hvis du vil klage, skal du følge den klagevejledning, som du modtog i brevet sammen med den afgørelse, du vil klage over.

Har du ikke modtaget klagevejledning, kan du enten klage ved at udfylde en klageformular, eller du kan sende klagen pr. post til Holbæk kommune, att.: Børneindsatsen.

Klager over personalet i Børneindsatsen vil altid blive behandlet af ledelsen.

 Feedback

Sidst opdateret

17.09.2019

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen