Spring til indhold

Klager over Myndighed Voksen og Tilbud Psykiatri

Hvis du er uenig i en afgørelse eller vil klage over sagsbehandlingen fra Myndighed Voksen og Tilbud Psykiatri, kan du klage. Det er gratis at klage, og du kan gøre det sikkert digitalt.

Information

Du skal sende din klage inden der er gået fire uger fra afgørelsen er truffet. Der er ingen frist for klager over kommunens personale eller selve sagsbehandlingen.

Det er gratis at klage, og du kan gøre det sikkert digitalt ved at udfylde et skema. Du kan finde skemaet længere nede på siden.

Her kan du lave din klage

Ønsker du at klage?

Hvis du er uenig i en afgørelse eller vil klage over sagsbehandlingen fra Myndighed Voksen og Tilbud Psykiatri, kan du klage.

Hvad kan du klage over?

Du kan klage både over resultatet af en afgørelse og/eller den måde, sagen er behandlet på. Det kan være:

  • En afgørelse som Myndighed Voksen og Tilbud Psykiatri har truffet i en konkret sag – for eksempel et afslag på hjælp
  • Hvis reglerne for sagsbehandling ikke er blevet overholdt, eksempelvis hvis Myndighed Voksen og Tilbud Psykiatri har givet afslag på aktindsigt
  • Klager over personalet i Myndighed Voksen og Tilbud Psykiatri

 

Hvordan klager du?

Hvis du vil klage over en afgørelse, skal du følge klagevejledningen. Den har du modtaget i samme brev, som afgørelsen var i. 

Du kan også klage over sagsbehandlingen fra Myndighed Voksen og Tilbud Psykiatri.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse eller sagsbehandlingen, kan du klage ved at udfylde en sikker klageformular. Du kan også sende klagen med post til Holbæk Kommune, hvor du på brevet skriver att.: Myndighed Voksen og Tilbud Psykiatri.

Du kan altid få en anden person til at repræsentere dig i en klagesag. Det kan være en forening eller en advokat, og de skal have en fuldmagt fra dig.

Du har ret til at få vejledning i at klage af din sagsbehandler. Vejledningen kan være oplysninger om, hvem du kan klage til, og hvordan fremgangsmåden er. Vejledningen skal også indeholde oplysninger om eventuelle tidsfrister for at klage.

Her kan du lave din klage

Frister og modtagelseKlagefrist

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, der er truffet i Myndighed Voksen og Tilbud Psykiatri, skal det ske inden for fire uger, fra du har fået afgørelsen.

Der er ingen frist for klager over kommunens personale eller selve sagsbehandlingen.

Kvittering

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig en kvittering på, at vi har modtaget klagen.

I kvitteringen vil du kunne læse, hvornår vi forventer at kunne give dig et svar på klagen. Vi vil herefter revurdere afgørelsen. Hvis vi fastholder den, vil vi sende din klage videre til Ankestyrelsen med henblik på at få afgørelsen vurderet igen.Feedback

Sidst opdateret

31.05.2022

Ansvarlig redaktør

Charlotte Heding