Spring til indhold

Pleje, anbringelse og tilsyn

Se anbringelsesgrundlag. Bliv plejefamilie i Holbæk Kommune. Indberetningsseddel til plejefamilie.

Bliv plejefamilie

I kan som familie blive plejefamilie for et barn, som ikke har mulighed for at bo hos sine egne forældre til daglig.

Anbringelse

Dit barn kan blive anbragt uden for hjemmet, hvis barnets behov ikke opfyldes. Der findes forskellige muligheder. Vi laver en individuel vurdering med fokus på dit barn.

Typer af plejefamilier

Der er tre forskellige måder at være plejefamilie på. Det er døgnplejefamilie, netværksplejefamilie og aflastningsfamilie.

Ansættelse og økonomi

Når I ansættes som plejefamilie, aflastningsfamilie eller netværksplejefamilie, bliver der lavet en kontrakt mellem jer og kommunen.

Indberetningsseddel

Indberetningsseddel til aflastnings- og døgnplejefamilier. Som aflastningsfamilie bruger du indberetningssedlen til, at indberette antal aflastningsdage og kørsel. Som døgnplejefamilie bruger du indberetningssedlen til, at indberette udlæg og aftalt kørsel.

Tilsyn og godkendelser

Det er vigtigt at godkende og føre tilsyn med sociale tilbud. På den måde bliver kvaliteten sikret. Det er Socialtilsyn Hovedstaden, der fører tilsyn i Holbæk Kommune.


Feedback

Sidst opdateret

17.03.2020

Ansvarlig redaktør

Lene Villumsen

Aflysning af kursus

Følgende kurser aflyses:

- Den 26. marts 2020: "Hvordan forstår vi barnets udvikling og adfærd"

- Den 1. april 2020: "Hvordan kan vi bruge legen i barnets følelsesmæssige udvikling"