Spring til indhold

Psykiske vanskeligheder

I Børne og Ungdomspsykiatrisk forum (BUF) undersøger vi de beskrevne problemstillinger og lægger en plan, for det videre forløb. Forældres samtykke, samt aktive medvirkende, er en forudsætning.

Information

Bemærk at det kun er læger, socialrådgivere og psykologer kan henvise til BUF.

Læger kan henvise via MEDCOM-standard - (vælg MEDCOM-korrespondance): Holbæk Kommune, Børne og ungdomspsykiatri - BUF. (NB: kun benyttes til BUF)

Inden konsultationen kan forældre med fordel forberede sig til samtalen med lægen ved:
- At udfylde Forældrespørgeguide denne skal indeholde forældrenes oplevelse af barnets problematikker.
- Samt indhente beskrivelse fra dagtilbud/skole, der som minimum skal besvare Dagtilbud-/skolespørgeguide.

Disse to dokumenter kan eventuelt medbringes til samtalen og skal efterfølgende indsendes

Henvisningen skal indeholde:

 • Besvarede guides, som forældrene indsender efterfølgende (se ovenfor)
 • Henviseres diagnoseforslag
 • Barnets navn, adresse og cpr-nummer
 • Oplysning om hvem der har forældremyndigheden, herunder; navn, adresse, cpr-og telefonnumre på forældremyndighedsindehaver(e).
 • Oplysning om forældrenes civilstand, er de gift, skilt m.v.
 • Aktuelt problemstilling. Herunder beskrivelsen fra hjemmet samt en aktuel beskrivelse fra dagtilbud/skole, hvor der beskrives udviste symptomer, udvikling i disse, trivsel, faglige niveau, samt eventuelle tiltag i dagtilbud/skole og effekten af disse. Desuden, om der mistænkes faglige eller kognitive udfordringer hos barnet / den unge
 • Tidligere undersøgelser og diagnoser.
 • Misbrug før- og nu
 • Relevante sociale forhold – herunder også, om der er sproglige barrierer og evt. behov for tolkebistand
 • Om barnet og forældrene er enige i -og motiveret for behandling.
 • Det skal fremgå tydeligt, at der er indhentet informeret samtykke fra forældremyndighedsindehavere til udredning og til udveksling af informationer imellem BUF, skole/dagtilbud og Myndighed.

Såfremt BUF modtager henvisninger med utilstrækkelige oplysninger, jvf. ovenstående, vil disse administrativt blive returneret til afsender, for ny fremsendelse af det manglende.

Socialrådgiver; kan henvise, såfremt barnet og familien har en aktiv sag i Myndighed.

PPR- psykologer; kan henvise, såfremt barnet har et samarbejde med PPR via deres skole eller dagtilbud.

Både socialrådgiveres og psykologers henvisninger Skal indeholde samme oplysninger som beskrevet under punktet for Læger.

Socialrådgivere og psykologer, henvises til at udfylde skemaet her.

Forældre; Forældremyndighedsindehaver(e) skal i alle tilfælde give samtykke til en henvisning til BUF.

Forældrenes oplevelse af barnets problematikker, vil altid skulle indgå og til dette, kan nedenstående spørgeguide, benyttes. Denne kan udfyldes og medbringes til den fagperson der skal henvise til BUF, som en indledning til det videre samarbejde.

Forældre kan ligeledes, forberede samtale hos lægen, i et samarbejde med skole/dagtilbud, på forhånd, at have udfyldt spørgeguide omkring indsatsen i skole/dagtilbud og medbringe denne.

Forældrespørgeguide.

Dagtilbud-/skolespørgeguide.

De udfyldte spørgeguides kan efter aftale med lægen fremsendes direkte til BUF, hvilket vil fremskynde processen.Feedback

Sidst opdateret

29.03.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Karina Aaskov

Kontaktoplysninger

Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte psykolog Brigitte Laursen på telefon 72 36 56 41