Spring til indhold

Ferier og lukkedage

Der orienteres om ferier, lukkedage og muligheden for fællespasning via Aula.

Lukkedage og fællespasning 

Dagtilbuddene i Holbæk Kommune har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25%. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Der modtages børn i fællespasning fra dagpleje, børnehuse (vuggestue/børnehave) og SFO.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
  • Grundlovsdag (ingen fællespasning).
  • Uge 29 og 30.
  • Juleaftensdag (ingen fællespasning).
  • Dagene mellem jul og nytår inklusive d. 31. december.

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbuddene i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedagene, på nær Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24.december) i tidsrummet 6.00 til 17.00 (fredag til 16.45). Tidsrummene kan reduceres ved meget få tilmeldte børn. 

Fællespasning foregår i fire udvalgte børnehuse med geografisk spredning.

Børnehuse, der varetager fællespasningen i 2023:

Mørkøv Børnehus – område Skovvejen.

Solgården – område Kildedam.

Solsikken – område Katrinedal.

Søndre Børnehus – område Holbæk By.

Tilmelding og frister

Information om fællespasning annonceres 6-8 uger før lukkeperioden via Aula. Fællespasning i sommerferien (uge 29 + 30) annonceres cirka 12 uger før. Tilmelding foregår via Den Digitale Pladsanvisning og er åben i cirka 14 dage. Du vil få yderligere information omkring fællespasningen af børnehuset.

Akut behov for pasning

Skulle du være i den situation, at du uventet har brug for pasning efter tilmeldingsfristen, er det også muligt. Kontakt da lederen i dit barns børnehus.

Ønsker du mere information om lukkedage og fællespasning, er du velkommen til at spørge i dit barns dagtilbud.

 

 Feedback

Sidst opdateret

23.05.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen