Spring til indhold

Ferier og lukkedage

Tilbud om fællespasning på lukkedage og elektronisk tilmelding bliver annonceret via Aula.

Lukkedage i dagpleje og daginstitutioner 

Dagtilbuddene i Holbæk Kommune har lukket i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25 %. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

  • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
  • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
  • Grundlovsdag (ingen fællespasning).
  • Uge 29 og 30.
  • Juleaftensdag (ingen fællespasning).
  • Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december).

Tilbud om fællespasning på lukkedage

Dagtilbuddene i de fire områder tilbyder fællespasning på lukkedagene, på nær Grundlovsdag (5. juni) og juleaftensdag (24.december).

Mulighederne for fællespasning annonceres 6- 8 uger før lukkeperioden via Aula og tilmeldingen foregår ligeledes her. Fællespasning i sommerferien (uge 29 + 30) annonceres cirka 16 uger før.Feedback

Sidst opdateret

06.04.2021

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen