Spring til indhold

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud

Holbæk kommune har pligt til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud - både kommunale og private.

I Holbæk Kommune har vi fokus på, at alle børn trives og lærer, så meget de kan. Derfor vil vi have dagtilbud af høj kvalitet. En af metoderne til at understøtte kvalitetsudvikling er kommunens tilsyn med dagtilbuddene.

Tilsynsforpligtelsen gælder alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering, dvs. både kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt private pasningsordninger.

Under "Ramme for tilsyn" kan du læse hvordan Holbæk Kommune udmønter sin tilsynsforpligtelse. Beskrivelsen har til formål at gøre det tydeligt for forældre, personale, ledere og politikere, hvad der føres tilsyn med, hvordan tilsynet udføres og hvor ofte det gennemføres.

Pr. 1. maj 2022 styrkede Børne- og Undervisningsministeriet kravene til det kommunale tilsyn med dagtilbud. Heraf har Holbæk kommune revideret sit tilsynskoncept med afsæt i det styrkede lovgrundlag.

Ramme for pædagogisk tilsyn i Holbæk Kommune

 Feedback

Sidst opdateret

23.05.2023

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen

Lovgivning - tilsyn i dagtilbud

Kommunens tilsynsforpligtigelse er bundet op på Retssikkerhedslovens §16 og Dagtilbudslovens §5.

Kommunalbestyrelsen skal ifølge Dagtilbudslovens §5 stk. 2 fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

Børnehusenes tilsynsrapporter

Find information om de kommunale dagtilbud her