Spring til indhold

Plads i SFO og Cirkus Kæphøj

Du kan booke plads til dit barn i SFO elektronisk via nemPlads. Pladsanvisningen opskriver og anviser til Cirkus Kæphøj.

Plads i SFO

Du kan tilmelde dit barn SFO via det elektroniske bookingsystem NemPlads. Du kan få adgang til nemPlads med dit Nem-ID her.

Udmeldelse kan ligeledes ske via nemPlads til den 15. og inden udgangen af en måned, med en måneds varsel.

Tag kontakt til skolens administration, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp til ind- og udmeldelse.

SFO for kommende 0.klasser

Når dit barn er skoleindskrevet og skal gå i SFO (skole-fritidsordning), skal det indmeldes i SFO. Det forudsætter, at du som forælder foretager to handlinger:

  • Du skal udmelde dit barn fra det dagtilbud (privat/kommunalt), hvor det har plads. Udmeldelse skal ske senest en måned før SFO-start; dvs. senest ved udgangen af juni. Ved enkelte skoleafdelinger starter SFO 1. maj (før-SFO). Her skal udmeldelse af dagtilbud ligeledes ske en måned før, det vil sige senest ved udgangen af marts. Udmeldelsen foretages via selvbetjeningsløsningen ’nemPlads’, som du finder her
  • Du skal indmelde dit barn i SFO1 på den skole, hvor det er indskrevet. Det gøres via ’nemPlads'.

Før-SFO

Ved enkelte skoleafdelinger starter SFO 1. maj (før-SFO). Her skal udmeldelse af dagtilbud ligeledes ske en måned før, det vil sige senest ved udgangen af marts. Fra 1.maj betales der SFO-takst. Du finder taksterne her.

Når dit barn skifter fra SFO1 til SFO2

Når dit barn skal begynde i 4. klasse, betales der SFO2-takst, som er en lavere takst. Du skal derfor som forælder huske at udmelde dit barn fra SFO1, og tilmelde det SFO2. Ind- og udmeldelser foretages via selvbetjeningsløsningen ’nemPlads’.

I vil som forældre blive mindet om skiftet via skolens Intra.

Husk også at udmelde dit barn, hvis det for eksempel skifter afdeling (udskoling) og ikke længere skal gå i SFO. 

Cirkus Kæphøj

Klubben er et tilbud for alle børn og unge mellem 10-16 år. Du kan læse mere om klubben på kaephoj.dk

Der betales særskilt takst.

Du kan booke plads i Cirkus Kæphøj, når dit barn er fyldt 9 år.

Du kan se yderligere oplysninger vedrørende pasningstilbud under Dagtilbud.

 Feedback

Sidst opdateret

07.11.2019

Ansvarlig redaktør

Katja Frost Jespersen